Konstellatsioon

Mis on konstellatsioon?

Konstellatsioon on üks uuema aja psühhoteraapia liike. Tegemist on süsteemse meetodiga teadvustamaks suuremat pilti suguvõsa mõjudest sinu isiksusele. Konstellatsioonimeetod võimaldab vaadata sinna, kuhu tavapsühholoogia teinekord ei küündi või ei oska probleemide sõnastusel minna. Tegemist on teisisõnu süsteemse pereteraapiaga, mis seletab perekonna toimimist täiesti fenomenaalsel kujul. Tegelikult on see üsna sarnane klassikalisele pereteraapiale, kuid konstellatsioonis kasutatakse lisaks ka lavastuse elemente, mille tulemusena on võimalik minevikusündmusi taaselustada ja tegeleda oma esivanematelt kaasa saadud mustritega. Selle teraapia abil on võimalik näha, kuhu on inimese ressurss ja tähelepanu tegelikult suunatud – tihti on see tavamõistuses olevast arvamusest täpselt vastupidises suunas. Konstellatsioon toob tulemusena nähtavaks keerulised varjatud dünaamikad, milles me iga päev pahaaimamatult toimime.

Grupitöö

Perekonstellatisooni kasutatakse enamjaolt grupiteraapiana. Klient tuleb terapeudi juurde küsimusega ja kohale tulnud esindajad aitavad kliendil terapeudiga koostöös kogu sinu mure nii-öelda lavastada. Täpsemalt tähendab see seda, et üks inimene rühmast esindab sind ja teine kedagi kolmandat. See, kes keda asendab, sõltub paljuski juba probleemipüstitusest. Pärast kliendiga tehtud intervjuud saab terapeut temaga koostöös sobivad inimesed rollidesse panna. Kui esindajad on rollidesse pandud, saabub hetk, kus sa hakkad oma elu justkui kõrvalt nägema. Sinu esindaja hakkab tundma sinu tundeid ja käituma sulle omaselt. Nii näeme kiirelt ära probleemi juurpõhjuse ja dünaamika. Kui me oleme kätte saanud dünaamika ja põhjuse, siis saamegi sekkuda ja kõige lõpus uue sisemise pildi vastuvõtmiseks kliendi lavastusse sisse tuua. Selle tulemusena muutub kliendi emotsionaalne seisund ja tekib uus sisemine pilt, mis on suunatud mitte enam probleemi, vaid lahenduse poole. Küsimus, miks see olukord või sündmus minu elus on juhtunud, on saanud vastuse. Tekkinud olukorraga leppimine ja selle tunnistamine ning mõistmine võimaldab muuta probleemi sinu jaoks hoopis ressursiks ja seeläbi saab võimalikuks edasiliikumine, mis võib väljenduda parimal võimalikul kujul ka sinu elukorralduses.

Individuaalne konstellatsioon

Konstellatsioonimeetodit saab kasutada ka ideaalselt individuaalses teraapias, millega ma üldjuhul olengi soovitanud inimesel protsesse alustada. Individuaalses teraapias teeme läbi sama protsessi nagu grupitööski, ainult inimeste asemel on esindajateks puunukud. Vastavalt sinu elus olevatele küsimustele teeme puunukkudega paigutuse, mis toob sinu alateadliku pildi esile ja n-ö ellu. Selle tulemusena on võimalik määrata esmane dünaamika ja lahenduse suund hetkelise olukorra muutmiseks. Individuaalses konstellatsioonis saame põhjalikult lahti harutada kogu suguvõsa mõju sulle ja näha põlvkonnaüleseid seotusi. Ainuüksi puunukkude paigutamine koos professionaalse selgitamisega võimaldab vallandada väga suure terapeutilise protsessi. Juba teraapia alguses lükatakse sinu sisemine pilt muutusesse. Sa hakkad nägema uusi seoseid sündmuste vahel, mida varem ei märganud või pidasid lihtsalt kurvaks saatuseks või karmaks.

Mida saab konstellatsiooniga lahendada?

Olin enne konstellatsiooni kogemist proovinud kümneid eri teraapiaid. Just konstellatsioon tõi neile püsivaima ja minu jaoks tõelise lahenduse ning tekitas täiesti uue liikumise. Kui me muudame midagi oma peresüsteemis või iseenda sisemises pildis, siis sellele järgneb ka mingisugune biokeemiline protsess, mille tulemusel hakkavad sinu elus muutused toimuma. Toon välja levinumad probleemid, mida saab konstellatsiooniga lahendada tingimusel, et inimene on valmis infot vastu võtma.

Kõige tõhusam on konstellatsioon järgmiste murede korral:

 • ärevus, paanikahood
 • (emotsionaalne) trauma
 • kõikvõimalikud suhteprobleemid
 • seletamatu kurbus ja äng
 • probleemid vanemate ja lastega
 • depressioon
 • hirmud
 • töö küsimused
 • valikute tegemine elus
 • põlvkonnaülene mõju sinu isikule
 • haiguse põhjuse mitteleidmine
 • majanduslikud probleemid

Kui tunned, et sinus on parim veel avaldamata jäänud, siis võta ühendust ja loome koos edasiliikumise!

Broneeri aeg siit