Blogi

Armastuse korra seadustest…

Tahame või taha, aga enne armastust peab olema kord. Kord just peresüsteemis. Kui perekonna süsteem on tasakaalust väljas, siis on pinged üsna pea inimeste vahel kohal.

Panen siia kirja kolm armastuse korra seadust teadlikul tasandil, et aidata sul jõuda pisut lähemale korra tasakaalule.

1. Sidemed

Kõiki perekonnaliikmeid ja ka teisi inimesi ühendavad sidemed. Inimesed, kellega oleme seotud, on alati meiega. Sidemed nendega võivad küll erineva tähtsusega olla, kuid hinge tasandil loodud ühendus kestab igavesti. Eelkõige oleme seotud päritoluperekonnaga, oma abikaasa ja lastega, kuid ka sõprade, õpetajate, kolleegide ja teiste inimestega, kes meid läbi elu saadavad, kuid perekonda ei kuulu.

Kõige tugevam side on meil vanemate, vanavanemate ja õdede-vendadega. Kui oleme ise perekonna loonud, siis ühendavad meid tugevad sidemed elukaaslase ja lastega. Nende inimestega oleme seotud elu lõpuni ja kauemgi veel. Olla seotud või mitte sõltub meie otsusest. Isegi kui suhted ühe või teise inimesega on katkenud, jääme ühendatuks ja see mõjutab meid. Me võime lahutada, reisida teistesse maadesse või surra, kuid sidemed ei kao. Lõppeda võib suhe, kuid mitte side.

Sidemed suhtes kujunevad vastastikuse vahetuse kaudu teise inimesega. See, mida oleme koos kogenud, muutub isiklikuks kogemuseks, hõlmab ja muudab meid päev-päevalt. Ka need suhted, kus vastastikku vahetatakse kas konflikte või armastust, millest seejärel väljutakse, jäävad inimest mõjutama ka edaspidi.

2. Tasakaal andmise ja võtmise vahel

Perekonnaliikmed annavad ja võtavad pidevas vastastikuse vahetuse protsessis. Laenan õele raha ja võtan vastu tema abi kui mul on vaja last hoida. Hoolitsen oma mehe eest nädalavahetusel ja võtan vastu tema abi kui mu auto läheb katki. Võtan vastu puuviljad kaupluse müüjalt ja annan vastu raha ostu väärtuses jne. Andmine ja võtmine on meie argipäeva katkematu osa. Kui vastastikuses vahetuses on tasakaal, siis suhe toimib. Piisava kompensatsiooni puudumisel taskaal kaob ja see seab suhte ohtu.

Siinkohal tuleks märkida, et saamise ja võtmise vahel on oluline erinevus. Esimene on passiivne ja kompromissitu, samal ajal kui võtmine on aktiivne ning tähendab kohustust teiste ees.

Ma võin saada kingituse, ilma et selle vastu võtan. Ma võin saada ka elu seda tõsiselt vastu võtmata. Kui ütlen ära elust, mis mulle anti, siis ütlen ära ka iseendast ja elu ei muutu minu jaoks ,,jõuks”. See oleks sel juhul nagu toit, mida magu seedimast keeldub.

3. Reeglid ja väärtused

Igas peres on oma seadused, mis reguleerivad liikmete kooselu ja millest tulenevad grupi poolt defineeritud väärtused. Igapäevases elus võime kohata erinevaid kodukorra reegleid: kuidas istutakse laua taga, mida süüakse ja mis kell, kas välisjalanõud võetakse enne eluruumidesse sisenemist ära, kas tubade uksed on kinni või lahti, kas tuleb uksele koputada jne.

Lapsed peavad nendele reeglitele alluma kuni nad oma vanemate majas elavad. Mõnedes peredes ei ole lubatud abielluda teise usku või ka poliitilisse parteisse kuuluva inimesega – need on pere põhimõtted. Kui rajatakse oma kodu võivad reeglid muutuda, segunedes elukaaslase perest pärit reeglite ja väärtustega.

Jälgides neid lihtsaid tõdesid saavutad sa oma elus suurema tasakaalu inimestevahelistes suhetes. 🙂

PS: Armastuse korra seadusi ei ole ma ise välja mõelnud, vaid mõtted on laenatud Tiiu Bolzmanni raamatust ,,Perekonna varjatud seadused”.